İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇİFCİ plastik olarak tüm çalışanlarımızın belgeleri bulunmakta ve sıfır iş kazasını hedeflemekteyiz.
Bu hedefe ulaşabilmek amacı ile fabrika çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürü benimsemekteyiz. Bu hedef ile çalışmalarımıza yön veriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

·         Güvenli çalışmak

·         Sıfır iş kazası ile çalışmak.

·         Üretimin başından sonuna kadar olan süreçte fiziksel tehlikeleri en aza indirgemek.

·         İşyeri ve eklentilerinde; tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı bu doğrultuda kendimizi her daim geliştirip, çalışmalarımıza devam edeceğiz.